Španielsko nie sú len pláže, ale aj parky

Ak sa počas dovolenky zatúlate aj do Barcelony, prejdite sa kúsok a navštívte park Guell.

Park Guell
Ide o verejný park na kopci nad Barcelonou. Vstupné si síce zaplatiť musíte, ale určite to nebudete banovať.

gaudi

Minulosť parku
Park sa rozprestiera na 17 – tich hektároch pôdy. Pôvodne mala byť na tomto území postavená luxusná štvrť pre miestnu šľachtu. Majiteľ pozemkov E. Guell požiadal v roku 1900 vtedy významného katalánskeho umelca A. Gaudiho aby celú štvrť navrhol.
V roku 1914 ale celý plán stroskotal. Miesto štvrte pre asi 60 rodín vyrástol na tomto pozemku v roku 1923 park pre verejnosť. Čo ale stihol pán Gaudi navrhnúť a postaviť zostalo v parku zachované.

Prítomnosť parku
Hneď pri vstupe Vás očaria dve nádherné budovy. Pri pohľade na ne Vám príde na um rozprávka o Medovníkovej chalúpke …a presne tak vyzerajú, ako s rozprávky – vežičky a farebné mozaiky. V jednej z nich býval samotný umelec, druhá bola pôvodne postavená pre majiteľa parku. Dnes sa v jednej nachádza Gaudiho múzeum a v druhej sa predávajú suveníry. Hneď za nimi je obrovské „dračie schodisko“, v ktorého strede je fontána so salamandrom.

Ďalej nájdete sálu Sto stĺpov, ktorá pripomína jaskyňu so stalagmitmi. Tých stĺpov nie je sto, je ich len 86, ale na celkovému dojmu to na kráse neuberie.
Stĺpy v tejto sále nesú obrovskú terasu.  Terasa, aj keď je z kameňa, pôsobí veľmi príjemným dojmom. Zvlnené zábradlie je pokryté farebnou mozaikou a zároveň slúži ako dlhá lavička. Na tomto mieste nájdete vždy, keď to počasie dovolí množstvo ľudí. Je odtiaľto nádherný výhľad na mesto Barcelona ale aj na more. Dažďová voda z terasy je odvádzaná do podzemnej nádrže a odtiaľ je ďalej rozvádzaná do fontán.

španělsko

A to je len začiatok parku. Nájdete tu viadukty, kamennú cestu, ktorú lemujú kamenné stromy, cestu postavenú na kamenných hniezdach, množstvo zaujímavých cestičiek, ktoré mali slúžiť ako prístupové cesty k pozemkom … všetko v štýle A. Gaudiho.
Takže ak raz zablúdite do Barcelony, nezabudnite si prezrieť tento park. Minimálne pol dňa budete mať čo obdivovať.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Španielsko nie sú len pláže, ale aj parky
Kategorie: Nezařazené

Poistenie smartphonu či tabletu

Existuje nekonečne veľa situácii , pri ktorých sa stane že si rozbijete svoje zariadenie , alebo sa dostane do styku z vodou , či zariadenie nechce nabíjať, prípadne iné nehody ktoré sa stanu na vašom smartphone.  Môže sa stať naozaj čokoľvek a preto je tu poistenie ktoré sa naozaj oplatí.

smartphone
 
Šikovnosť nepozná hranice a hlavne pri deťoch. U nich je väčšie riziko rozbitia tabletu či smartphonu väčšia  ako pri  dospelých ľudí. Rozhodnete sa že rozbite či poškodené zariadenie dáte do opravy , no s ceny za opravy Vám padne sánka. Neplače nad rozliatym mliekom. Zariadenia sa dajú opraviť vďaka službe  Pôjdeto.sk
 
§  Ako to funguje ?
Poistiť si môžete akékoľvek zariadenie. Či už nové alebo staršie, smartphone , tablet , či IPhone. Budete na to potrebovať len občiansky preukaz , pokladničné blog z obchodu , kde ste si zariadenie zakúpili alebo faktúra mobilného operátora.
Môžete si vybrať poistenie na jeden alebo dva roky. Jednoročné dostanete za jednorazový poplatok 14% z ceny zariadenia, a  cena dvojročného je 22%. V prípade poistnej udalosti s Vami služba Pôjdeto vybaví všetko, čo je potrebné teda všetky informácie o zariadení , súčiastky , opravu a odovzdanie zariadenia do vašich rúk…..

……Pre drahšie smartfóny či tablety, ktoré ste si nepoistili hneď pri kúpe, je poistenie starších zariadení vhodným riešením. Keďže zatiaľ na Slovensku nikto iný podobnú službu neponúka, je to zároveň krok vpred na trhu poistných produktov. Svoje zariadenie si môžete posúdiť na stránke pôjdeto.sk , alebo na všetkých pobočkách firmy Pôjdeto.

mobil
 
Ø  Je to služba ktorá sa oplatí pre každého kto často rozbíja svoje zariadenie , môžete si ho poistiť aj proti krádeži , či obliatie kávovou alebo  inou tekutinou. Vaše zariadenie opravia a bude ako nové. Myslím si že sa to oplatí viac ako keby ste dali svoje zariadenie do certifikovaného servisu a zaplatili by ste nemalé peniaze. 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poistenie smartphonu či tabletu
Kategorie: Nezařazené

Komanditná spoločnosť ako jedna z foriem podnikania

O komanditnej spoločnosti môžeme hovoriť ako o právnickej osobe založenou za účelom podnikania. Platí tu rovnaké pravidlo ako pri spoločnosti s ručením obmedzeným, že spoločníci ručia len do výšky svojho nesplateného vkladu.

kancelář

Delenie:
            1.komplementári
                2.komanditisti
Na založenie komanditnej spoločnosti je potrebné mať aspoň jedného komplementára a jedného komanditistu. Kým komanditista ručí len do výšky svojho nesplateného vkladu tak komplementár ide na trh s kožou von a ručí celým svojim majetkom.
Pri založení sa uzatvára spoločenská zmluva, ktorú si môžu spoločníci svojvoľne pozmeniť, pretože sa jedná o dispozitívny (mennú) právny akt ak tak však neurobia bude spoločenská zmluva platná tak ako je to stanovené v Obchodnom zákonníku.
Komanditista je povinný pri vstupe do spoločnosti vložiť minimálne stanovenú čiastku 250 eur pokiaľ si však spoločníci určia inú hodnotu v spoločenskej zmluve tak sa môže jednať aj o vyššiu čiastku.

Obchodné meno
Čo sa  týka názvu spoločnosti to musí obsahovať komanditná spoločnosť alebo aspoň skratku k.s.. Ak by sa však spoločníci dohodli, že v názve bude zakotvené meno niekoho z komanditistov tak táto osoba automaticky hneď ručí celým svojim majetkom rovnako ako komplementári.
Založenie
Založiť komanditnú spoločnosť musia minimálne dve osoby tj. 1 komanditista a 1 komplementár.
Náležitosti, ktoré musí obsahovať spoločenská zmluva

 • Obchodné meno a sídlo spoločnosti
 • Predmet podnikania
 • Výška vkladov komanditistov
 • Stanovenie komplementárov a komanditistov

podnikatel
Rozdelenie zisku a znášanie straty
Azda najdôležitejšou súčasťou podnikania je pravidlo rozdeľovania ziskov.
Delenie zisku:

 • Zisk sa delí na polovicu medzi komplementármi a komanditistami
 • Medzi komplementárov sa delí polovica zisku rovným dielom medzi nich
 • Polovica zisku určená pre komanditistov sa rozdelí medzi nich podľa výšky splatených vkladov

Ak sa však spoločníci v spoločenskej zmluve dohodli inak riadia sa podľa daných dohodnutých a podpísaných dohôd.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Komanditná spoločnosť ako jedna z foriem podnikania
Kategorie: Nezařazené

Komunikačné technológie

Ak sa teda rozhodneme komunikovať s ľudmi touto cestou, vysvetlime si ako to približne funguje. Už sme sa zrejme niekedy zamýšľali, ako je takáto komunikácia vlastne možná, aký má ten prenos signálu vlastne systém. Musí to byť systém informácií, ktorý je 100 % funkčný, aby pri komunikácii neprichádzalo k chybám a výpadkom.

telefon

Pod pojmom informácie chápeme v tomto smere štyri veci:

•         hlas
•         text
•         obraz
•         dáta

Aby sa tieto informácie mohli prenášať elektornickou formou, musia byť zmenené na formu, ktorá takúto komunikáciu umožní.
Čiže napíšeme elektronickú správu v ľubovoľnom konkexte. Napíšeme text, aký chceme, zvolíme obrázok aký chceme.

elektrika

Správa sa následne odosiela pomocou vysielača, ten je automaticky zašle do meniča správy, správa, ktorá má teraz vhodnú elektronickú formu putuje do prenosového kanálu, odtiaľ do druhého meniča správy a nakoniec sa dostane k príjemcovi.

Ak napríklad píšeme e- mail, možno si ani neuvedomuje, aké kroky odoslanie správy podstupuje. Zdá sa nám to ako sekundová, najjednoduchšia záležitosť, no i to má svoj systém.

Aký je vlastne podstatný rozdiel medzi analógovým  a digitálnym prenosom?
Rozdiel je v tom, že analógový prenos zachytáva signál bez pravidiel a formy. Proste zachytáva všetko, čo zachytiť dokáže.
Digitálny prenos taktiež zachytí veľmi veľa signálov, no má určité pravidlá, formu obmedzenú iba na zachytenie určitého počtu.

napětí

Takže podľa tohto vysvetlenia by sa mohlo zdať, že analógový príjem je lepší, menej obmedzený, no nie je to tak. Práve preto, že nemá určitú formu, jeho signál býva niekedy nekvalitný a chybný. Zachytáva i nepotrebné vlny a je nimi rušený. Zato digitálny, vďaka svojej forme rozpoznáva a reaguje len na potrebné vlny, ktoré umožnia nerušený prenos a najkvalitnejší prenos.
Tu máme teda zároveň i vysvetlený dôvod, prečo sa začala analógová sieť rušiť a nahradila ju digitálna.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Komunikačné technológie
Kategorie: Nezařazené

TOP aplikácie roku 2018

Tým najväčším trhom s aplikáciami je v súčasnosti obchod Google Play pre operačný systém Android s množstvom skvelých a užitočných aplikácií zadarmo. Poďme sa pozrieť na zoznam tých najlepších za tento rok.

android

 1. Bookscanner Pro– Ako už názov napovedá, ide o špeciálne fotenie knižných stránok, ktoré Vám aplikácia sama pretransformuje do podoby elektronickej knihy, vrátane korekcií obrazu či tvaru. Aplikácia podporuje až dvanásť formátov exportu a obsahuje cez 190 podporovaných jazykov. Za pro verziu zaplatíte niečo okolo dvadsať eur. 
 2. Castbox– Castbox je aplikácia na počúvanie podcastov a to aj so slovenským obsahom. Zobrazuje ich automaticky, jeden za druhým a môžete si ich takisto rôzne prehadzovať. Vyhľadávanie je možné na základe kategórií a dá sa prihlásiť k rozhlasovým reláciám.
 3. Flyperlink– Alebo ako vyhľadávať veci v prehliadači a zároveň mať spustenú aj inú aplikáciu. Nájdete ho vždy v bubline na kraji displeja a zároveň sa veľmi podobá modernému browseru, takže reklám sa s ním báť nemusíte.
 4. Evernote– Ak sa poznámkové bloky úplne stratia z našich rúk, bude na tom mať zásluhu medzi ostatnými určite aj táto aplikácia. Evernote totiž predstavuje jednu z najlepších aplikácií, slúžiacich ako poznámkový blok. Nielenže text môžete v aplikácií členiť do viacerých sekcií, ale môžete k nemu aj pridať rôzne videá, fotografie alebo zvukové súbory. Vďaka synchronizácii cez cloud budete mať Vaše poznámky prístupné na každom zariadení a v neposlednom rade, aplikácia je zadarmo.
 5. 9GAG – Táto aplikácia je centrom zábavy a každodennou dávkou vtipných obrázkov a videí. Poznať ju môžete zo sociálnych sietí a tento krát už má aj vlastnú aplikáciu.

technologie

 1. SkyEye– Táto vychytávka z Vás zasa spraví experta na nočnú oblohu. Stačí, ak si na svojom zariadení zapnete GPS a namierite ho na nočnú oblohu. Aplikácia Vám zobrazí mapu oblohy, vrátane názvov súhvezdí. Taktiež je zadarmo.

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem TOP aplikácie roku 2018
Kategorie: Nezařazené

Navštívte Prahu

Kto z nás by nechcel precestovať celý svet? Každý z nás vidí záľubu v cestovaní a v tom, že bude spoznávať nové krajiny a nových ľudí. Je jasné, že nie každý z nás má na to financie. No to aj tak neznamená, že by ste nemohli cestovať, kamkoľvek by ste chceli. Dá sa cestovať aj za lacnejší peniaz, samozrejme, keď si vyberiete miesto, ktoré je v Európe a môžete sa tam dostať pohodlne aj autom alebo autobusom. Takže? Kam by ste sa teraz najradšej vybrali?

praha
 
Každý z nás by mal aspoň raz vo svojom živote navštíviť Prahu alebo vo všeobecnosti Českú republiku. Nielen, že sme niekedy boli jednou krajinou, no okrem toho sú to naši mentalitou najbližší susedia, Výhodou je samozrejme aj to, že sa tam bez väčších problémov dorozumieme aj vtedy, keď práve neexcelujeme v cudzích jazykoch. Tak na čo čakáte? Určite vyrazte práve do Prahy.
 
Je pravda, že práve do Prahy je určite lepšie vyraziť na viac ako len na dva dni. Potrebujete tam vidieť naozaj veľké množstvo vecí, no samozrejme, dá sa vidieť aj zlomok toho. Keď však toho chcete vidieť čo najviac, určite sem príďte aspoň na týždeň.
 
Ak sa do Prahy na dlhšie proste nedostanete, poradíme vám, čo by ste mali určite vidieť. V prvom rade je to určite legendárne Václavské námestie. Dalo by sa povedať, že je to akási vstupná brána do tohto prenádherného hlavného mesta. Je to historické námestie, ktoré bolo svedkom už naozaj veľmi mnohých a významných udalostí v celých našich dejinách. Nachádza sa tu hlavná autobusová aj železničná stanica.

orloj
 
Ďalej by ste sa mali pozrieť na akýsi architektonický zázrak, ktorý je jednoznačne Tancujúci dom. Symbolika veľkého tanečného páru Freda a Ginger bola niekedy odsudzovaná, dnes je však Praha známa aj vďaka tomuto. Nesmiete samozrejme vynechať Karlov most, kde stretnete veľmi veľa pouličných umelcov. A samozrejme nezabudneme ani na Pražský hrad a Pražský orloj

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Navštívte Prahu
Kategorie: Nezařazené

Daňové priznania k dani z príjmov

Každá fyzická osoba, ktorá dosiahla v predošlom roku zdaniteľné príjmy, ktoré prekročili sumu 1915,01 eura, je nutné aby si vysporiadala svoju daňovú povinnosť a to:

 1. Podaním daňového priznania,
 2. Vykonaním ročného zúčtovania dane prostredníctvom svojho zamestnávateľa.

účetní

V prípade, že nedosiahla sumu zdaniteľných príjmov 1915,01 eura je povinná podať priznanie ak vykáže daňovú stratu alebo ju k tomu vyzval správca dane.
Predmetom danesú príjmy zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu, príjmy použitia diela a umeleckého výkonu, z kapitálového majetku a ostatné príjmy.
Ak bude mať fyzická osoba zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, podáva daňové priznania typu A alebo v tomto prípade môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Ak zdaniteľné príjmy budú aj iné ako zo závislej činnosti bude priznanie typu B.       

Na aké termíny je potrebné myslieť? Takže dátum do kedy je potrebné toto priznanie podať je 31.3. Ak tento dátum nepripadne na pracované dni, tak sa posunie. Ak by nastala situácia, kedy fyzická osoba z akýchkoľvek dôvodov v uvedenom termíne svoju povinnosť  si nemôže splniť dá sa lehota na podanie predĺžiť a to až o tri kalendárne mesiace čiže do 1.7. alebo o šesť mesiacov teda do 30.9. a to v prípade, že mala príjmy aj zo zdrojov v zahraničí. V prípade, že ste sa rozhodli požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie tu to musíte stihnúť do  termínu 15.2.

kalkulačka

V termíne daňového priznania je zároveň splatná aj daň z príjmu, ktorú je fyzická osoba povinná uhradiť.    
Podať daňové priznanie je možné vyplnením stanoveného tlačiva na príslušný rok  a doručením na daňový úrad alebo elektronicky. V prípade elektronického je potrebné mať občiansky preukaz s čipom a nahraný certifikát na elektronické podpisovanie. Tu je však tento proces podmienený autorizáciou. 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Daňové priznania k dani z príjmov
Kategorie: Nezařazené

Tipy na produktívne koníčky vo voľnom čase

1. Maľovanie a kreslenie

Možno na to nemáte talent, no táto kreatívna činnosť aspoň vhodne zamestná vašu myseľ a podporí pracovanie mozgu. Neriešte, ako to bude nakoniec vyzerať. Jednoducho vezmite do ruky papier a farbičky a kreslite si. Alebo vytiahnite výkres a vodovými farbami čosi namaľujte. Je len na vás, čo to bude – kvietky, obloha, vesmír, nejaké zviera alebo čosi abstraktné. Môžete sa inšpirovať obrazmi na internete a tiež len tak čmárať, čo sa vám zachce.
 
barvy

2. Pletenie a šitie

Vždy sa u vás v skrini nájde nejaká deravá ponožka alebo narazíte na zatúlané klbko vlny, z ktorého by bol krásny dlhý šál na studené zimné večery. Spravte si preto čaj, pohodlne sa usaďte a vezmite do rúk ihlice a začnite štrikovať. Alebo ihlou a niťou vyšívajte rôzne obrazce a ornamenty. Tiež môžete spraviť z vaty guľôčku a štrikovaním okolo nej vytvoriť brucho nejakého zvieratka. Máte tak aspoň základ na vhodný darček pre dcéru vašej sestry alebo vnúča.
 

3. Okopávanie, sadenie a staranie sa o záhradu

Namiesto sledovania televízie by ste konečne mali zodvihnúť zadok a poliať polomŕtve kvety, čo máte na terase alebo na balkóne. Rovno nezabudnite i pokosiť trávnik, pretože to, že vám siaha po členky, nie je dobré. Presaďte niektoré rastliny a pooberajte jablká zo stromov. Vezmite pár drevených latiek, kladivo a klince a pustite sa do domčeku pre vtáčiky. Budú vám vďačné, že ste im tam nasypali nejaké to zrno.
 
pletení

4. Čítanie

Asi najvďačnejším koníčkom, ktorý sa dá vykonávať i v pohodlí domova, je práve čítanie kníh. Iste si pamätáte na darček od mamy, ktorý vám dala minulý rok na Vianoce – knihu, ktorú ste sa zaprisahali, že prečítate, a napokon sa len váľa na poličke. Uchopte ju do rúk a začítajte sa do nej. Je to skvelé odreagovanie a samozrejme i zmysluplná činnosť, ktorou nezabíjate čas, ale rozvíjate svoju fantáziu, slovnú zásobu a obohacujete si poznatky z literatúry.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tipy na produktívne koníčky vo voľnom čase
Kategorie: Nezařazené

Cesty životom a cesty k sebe samému

Jednou z podstatných vecí, na ktorých by si dospelý človek mal zakladať, je jeho živoný štýl. Možno by ste neverili, koľko vecí taký životný štýl môže ovplyvniť. Predovšetkým zdravie, takisto náš psychický stav a podľa toho dokonca naše ďalšie cesty životom a naše ďalšie rozhodnutia.

krásná žena

• Práve pre tieto dôvody si náš životný štýl chráňme a nenechajme sa nahovoriť na cestu, ktorá nám je cudzia. Iba v takom prípade, ak cítime, že naša dočasná cesta nie je úplne správna a tá ponúkaná bude rozumnejšia.
Musíme to však cítiť a musíme to cítiť predovšetkým my. V opačnom pípade zostaneme iba ovplyvnení a ak dačo, jedine na horšiu cestu, ktorá nie je pre nás. V opačnom prípade, kedy nás podvedomie samo tiahne k určitej zmene, je to v poriadku. Zmenou k lepšiemu životnému štýlunájdeme pozitívnejšiu cestu, ktorá bude mať pozitívnejší dopad na našu budúcnosť, rozhodnutia, zdravie i pre našu osobnosť ako takú. Ale ako som už vravel, tú zmenu musíme chcieť my.

Ja viem, ľahko sa to píše a ťažko realizuje. Ale v podstate to má jednoduchú logiku. Človek, ktorý vo všetkom vidí iba to negatívne, tak sa pri všetkom aj negatívne cítiť bude. Človek, ktorý rezignuje, jeho život bude rezignáciou voči nemu samotnému a niekedy to môže znamenať až smrť. Človek, ktorý sa o nič nesnaží, nič nedosiahne. Človek, ktorý nemá záujem starať sa o svoje telo a zdravie, nemôže očakávať, že bude odolný a zdravý. Človek, ktorý nikdy nepovie a nepresadí svoj názor, ktorý sa vždy len na silu“podlizuje“,nemôže očakávať rešpekt a obdiv a to ani u svojho šéfa, nadriadeného, pracovníka na úrade a ani medzi ľuďmi ako je on. Človek, ktorý každému neznámu na ulici verí, každému zlodejovi všetko podpíše a ktorý zasa nevidí nič negatívne, taký nech sa nečuduje, ak ho niekto využije a spraví z neho somára či dokonca žobráka alebo otroka.

prázdné místo

Takto by som mohol pokračovať ďalej a chcem tým skrátka povedať, že len málo vecí sa deje náhodou. Veľmi dôležité je mať svoju predstavu, svoj názor a a potom sa môžeme o niečo snažiť. Snažme sa však nevybočiť a nezabudnúť na svoje srdce. Skrátka vždy zostaňme sami sebou. Ak to nechcete, potom ste už dávno prehrali a ani o tom možno neviete. Byť však iba sám sebou nestačí, treba si vedieť i uvedomiť a vedieť rozlíšiť pozitívne od negatívneho a samozrejme následne dbať hlavne na to pozitívne.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Cesty životom a cesty k sebe samému
Kategorie: Nezařazené

Pretaktovanie

Hneď na začiatok však upozorňujem, že pokiaľ ešte máte počítač v záruke, týmto krokom, čiže pretaktovaním jeho častí, o jeho záruku určite prídete. Odporúčam vykonať iba s počítačmi, u ktorých už v podstate nemáme čo stratiť, no touto metódou môžme dosť získať. Získame zrýchlenie výkonu počítača.
Pretaktovať môžme hlavne procesor, no ak chceme, aj grafickú kartu.
V podstate sa jedná o to, že pri každom procesore máme od výrobcu určený jeho výkon. Napríklad 1, 80 Ghz. No v skutočnosti má tento procesor naviac. Ak ho pretaktizujeme, dokáže vydať väčší výkon.

procesor

Zoberme si napríklad, že vo firme je určená a odporučená pracovná doba na 8 hodín. Ráta sa s tým, že pracovníci podajú solídny výkon, no po ôsmich hodinách sa musia ísť domov zregenerovať. No zamestnávateľ a vedúci dávajú často nadčasy, čiže pracovníci robia i 10 hodín. Nie je to zdravé, nie sú spokojní, ale dokážu to.

Presne na tento štýl funguje i pretaktizovanie procesora a jeho výkonu. Priznávam, že sa jedná o zvláštne prirovnanie, no výstižné.
Ak sa vám pretaktizovanie podarí, z pomalého počítača sa stane celkom solídny a nemusíte ísť okamžite kupovať nový. Zrýchlenie procesora by mohlo výrazne pomôcť.

Pokiaľ vlastníte procesor Pentium Dual- Core, mám dobrú správu. Tento typ, pokiaľ má výkon napríklad 1,8 Ghz, možno zmeniť na výkon až 2,4 Ghz, dokonca až 3 Ghz ! Čiže zo slabšieho typu procesora spravíme bežný, dôstojný, v prípade 3 Ghz máme jeden zo silnejších typov, ktoré sú na trhu.

Výhody zbadáme v zrýchlení výkonu, budeme prekvapení, ako rýchlo náš počítač beží. Zároveň budeme mať príležitosť odskúšať softvér, rôzne hry, ktoré nám doteraz nešli spustiť, pretože vyžadujú výkon cez 2 Ghz. V prípade, že sa hry spustili, no sekali, tento problém so sekaním by mal takisto zmiznúť.

obvody

No väčšie pretaktizovanie a zrýchlenie neodporúčam, pretože počítač zostane nestabilný, začne sekať a aplikácie budú padať. Ideálne by bolo zvýšiť výkon, no nie na úplné maximum. Aby sme sa vyhli takýmto problémom.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pretaktovanie
Kategorie: Nezařazené